Speidere fra 5. klasse og oppover anbefaler vi at skaffer seg en speiderskjorte. Dette kan kjøpes enklest på websiden til Speider-Sport.

På skjorta skal det være følgende merker:

Verdensspeidermerke for gutt/jente, kretsmerke og gruppebånd.  NSFs merke vil du få når du blir tatt opp som speider.

Alle merker får du av lederne.  Merk at ikke alle skal ha alle merkene.  Lederne gir beskjed om hvilke merker som skal sys på.

Her vises plasseringen av de fleste merker som kan være på skjorta.